Foderförsäljning

Som medlem i VMF har du möjlighet att köpa kvalitetsfoder till hundar och katter! Hos oss kan du köpa Hills och Royal Canins katt- och hundfoder till kraftigt rabatterade och studentvänliga priser!

REGLER VID FODERBESTÄLLNING

  1. Följande regler gäller:
  2. Beställer man foder så har man förbundit sig till att köpa och hämta ut sitt foder. Är man ej säker på om man kan/vill hämta ut sitt foder så var vänlig och beställ inte.
  3. Endast studerande medlemmar i kåren får lov att köpa foder till reducerat pris. Rabatten är 40 % av rek konsumentpris vid köp av Hill’s foder, detta gäller hela sortimentet (dock ej 18-kg säckar). Royal Canin’s veterinärfoder säljs till inköpspris (prisgrupp 3 och 4). Kårleg kommer att krävas vid utlämnandet så glöm inte detta! Om du inte själv kan hämta ut ditt foder måste du lämna ditt kårleg till den person som ska hämta ditt foder.
  4. Fodret hämtas endast de dagar och tider som anges i fodermejlet. Kan man inte hämta sitt foder själv så får man be någon man känner (klasskompis, sambo, mamma…) att hämta ens foder de tider som foderförsäljningen pågår.
  5. Om man ej hämtar ut sitt foder under de två försäljningstillfällen som anordnas per beställning, spärras denne person och får därmed inte beställa foder i fortsättningen.
  6. För att häva spärren och återigen få köpa foder via IU/kåren så måste man först betala en avgift på 200 kr. Denna avgift ska betalas till foderansvariga och måste vara betald innan man får göra en ny beställning (Behöver alltså ej betalas av den som inte vill kunna fortsätta beställa). Kontakta foderansvariga direkt via foder@vmf.se.
  7. En ohämtad säck förblir ohämtad, dvs. man får inte hämta ut sin säck en annan dag. Den som inte hämtat ut sin säck får istället beställa en ny vid nästa beställningstillfälle, dvs. om man har betalat sin avgift på 200 kr. Undantag kan göras vid synnerligen ömmande fall, tex plötslig sjukdom, vård av barn mm, men endast om foderansvariga har möjlighet att göra en extra utlämning (OBS! Detta undantag kommer bara att gälla så länge det inte utnyttjas).

Ibland uppstår problem med foderleveranserna så att fodret inte levereras när det ska, vilket ligger utanför IU/fodergruppens kontroll. Vi i fodergruppen försöker då underrätta er så fort som möjligt, vi erbjuder en ny försäljningsdag och försöker lösa ev. problem med hämtningen av foder om detta skulle uppstå.

För att vara säkra på att alla som beställt får rätt foder kommer de foderansvariga finnas på plats vid varje utlämningstillfälle. De har en lista på vad alla har beställt och prickar av alla samt hämtar fram rätt foder. För att minimera risken att någon får med sig fel fodersäck hem ber vi er att inte själva leta fram ert foder.