Bli stödmedlem

Bli en av VMF:s högt ärade stödmedlemmar!

Den första juli 2010 avskaffades kårobligatoriet och Sveriges studentkårer ställdes inför en osäker framtid. På VMF har vi valt att se denna utmaning som en möjlighet till förbättring och modernisering.

Även om vi kämpar så hårt vi kan skulle vi uppskatta din hjälp för att bevara vår –och din - historia och säkra kårens framtid.

Du kan enkelt bidra till en levande studiemiljö för blivande kollegor samt en kvalitativ studiebevakning och därmed en bra veterinär- och djursjukskötarutbildning genom att bli stödmedlem i VMF.

Detta gör du enklast genom att skicka ett mail med för- och efternamn, fullständig adress och telefonnummer till kassor@vmf.se samt sätta in terminsavgiften 150 kr på vårt Bg-konto nr 670-2336.

Som tack för ditt stöd får du sedan kårtidningen Bladmagen hemskickad och rätt att delta på terminens föreningsmöten.

Har du andra frågor eller funderingar kring medlemskap? Ta kontakt med VMF:s skattmästare på kassor@vmf.se för mer information.

TACK FÖR DITT STÖD!