Styrelsens blogg

Att göra skillnad

Här sitter jag och Sofia, styrelseledamot för djursjukskötarprogrammet, och skriver på ett pressmeddelande för att väcka medvetenhet hos djurägare gällande Jordbruksverkets förslag till förändringar i behandlingsförbudet.

 

Utbildningsdagarna

Från vänster: Anne-Cathrine Jensen (vice ordförande), Mika Berglund (vice ordförande utbildningsutskottet med ansvar för veterinärprogrammet), Kent Mathiasson (skattmästare),

Josefine Jacobsson (vice ordförande utbildningsutskottet med ansvar för djursjukskötarprogrammet), Ida Jansson (ordförande), Louice Ekesbo (ordförande utbildningsutskottet),

Maja Arvidsson (kårutskottsordförande)