Undantag från Jordbruksverkets nya föreskrifter: information för dig som gått ut vet åk 3

Som en del av er kanske redan har sett har Jordbruksverket publicerat de nya föreskrifterna om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvårdPDF (D8). Jordbruksverket har dock upptäckt att det tyvärr blivit en miss i de nya föreskrifterna, och har därför gått ut med information om hur man kan ansöka om undantag för att komma runt denna miss. Du som är veterinärstudent och har gått ut åk 3 behöver söka undantag för att kunna arbeta som djurvårdare på nivå 2 och inte enbart på nivå 3, vilket i praktiken innebär att du som vill arbeta med häst och bl.a. få ge injektioner behöver söka undantag. Mer finns att läsa i informationen från Jordbruksverket nedan:

Enligt de nya föreskrifterna får veterinärstudenter efter årskurs 3 endast arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 3 och inte på nivå 2. De får därför inte behandla hästar eftersom undantag på nivå 3 endast gäller för hund, katt och övriga smådjur. Det innebär att för att du ska få ge injektioner till häst måste du som är veterinärstudent ansöka om undantag från föreskrifterna så att du kan arbeta enligt undantag på nivå 2. Om du bara ska arbeta med hund, katt och övriga smådjur behöver du inte ansöka om undantag. 

 

Så här gör du när du ansöker om undantag: 

·        Skicka ansökan via e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se.  

·        Skriv ”Ansökan om undantag från kravet på grundkurs i läkemedelshantering” i rubrikraden. 

·        Skriv i första raden i ansökan: Till enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal. 

·        Ange i ansökan att du anser att du har särskilda skäl att få undantag eftersom du har läst minst 3 år på veterinärutbildningen inklusive kurs i farmakologi. 

·        Bifoga ett intyg på att du har läst minst 3 år på veterinärutbildningen inklusive kurs i farmakologi, till exempel genom ett utdrag ur Ladok.

·        Kom ihåg att skriva ditt namn och din postadress eftersom beslutet från oss skickas med ”vanlig” post.