Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom VMF och representerar studenterna i många nämnder och organ både inom och utanför universitetet.

Förutom de olika permanenta beredande och beslutande organ som fakulteten och universitetet har t.ex. Programnämnd (PN) och Fakultetsnämnd (FN) så sitter representanter för VMF med vid ritningsgranskningar och i olika mera tillfälliga arbetsgrupper som behandlar studiesituationen. Alla styrelseledamöter arbetar löpande med studiebevakning och studiesociala frågor även om huvudansvaret ligger på en specifik styrelse- post. Styrelsens studiebevakning är mer övergripande och gäller ofta större frågor än de som enbart tas upp i utbildningsutskottet (UU), som är ett av VMF:s utskott för specifika studentrelaterade frågor.

VMF är medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, och i SLU:s Samlade Studentkårer, SLUSS. Vi har dessutom nära samarbete med Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Kuratorskonventet i olika frågor som rör Uppsala som studieort.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan!

Styrelsen 2019

Anne-Cathrine Jensen (Ordförande)
070 - 2643043
vmf_ordforande[a]stud.slu.se

Marie Petersson (Vice Ordförande)
070 - 6484133
vmf_viceordforande[a]stud.slu.se

Martyna Zelek (Ledamot Veterinärprogrammet)
070 - 8763216
vmf_ledamoter[a]stud.slu.se

Tommi Pölkkö (Ledamot Djursjukskötarprogrammet)
070 - 3693198
vmf_ledamoter[a]stud.slu.se

Vakant (Kårutskottsordförande)
vmf_kuo[a]stud.slu.se

Johanna Cavell (Sekreterare)
070 - 9264394
vmf_sekreterare[a]stud.slu.se

Mika Berglund (UU/Ordförande)
073 - 6875096
vmf_uu[a]stud.slu.se

Omar Kari Gudjonsson (EkU/Skattmästare)
070 - 6713128
vmf_eku[a]stud.slu.se

Hanna Malmberg Persson (Informationsansvarig)
070 - 8908878
vmf_information[a]stud.slu.se

Daniel Bergman (Doktorandrådet/Ordförande)

Anna Bergh (Inspektor)