Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom VMF och representerar studenterna i många nämnder och organ både inom och utanför universitetet.

Förutom de olika permanenta beredande och beslutande organ som fakulteten och universitetet har t.ex. Programnämnd (PN) och Fakultetsnämnd (FN) så sitter representanter för VMF med vid ritningsgranskningar och i olika mera tillfälliga arbetsgrupper som behandlar studiesituationen. Alla styrelseledamöter arbetar löpande med studiebevakning och studiesociala frågor även om huvudansvaret ligger på en specifik styrelse- post. Styrelsens studiebevakning är mer övergripande och gäller ofta större frågor än de som enbart tas upp i utbildningsutskottet (UU), som är ett av VMF:s utskott för specifika studentrelaterade frågor.

VMF är medlem i Sveriges förenade studentkårer, SFS, och i SLU:s Samlade Studentkårer, SLUSS. Vi har dessutom nära samarbete med Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Kuratorskonventet i olika frågor som rör Uppsala som studieort.

Kontakta oss på styrelsen[a]vmf.se!

Styrelsen 2017

Ida Jansson (Ordförande)
073 - 1523627
ordforande[a]vmf.se

Anne-Cathrine Jensen (Vice Ordförande)
070 - 2643043
vice1[a]vmf.se

Karin Jannerman (Ledamot Veterinärprogrammet)
070 - 4629289
ledamoter[a]vmf.se

Sofia Olausson (Ledamot Djursjukskötarprogrammet)
0736 - 878663
ledamoter[a]vmf.se

Maja Arvidsson (Kårutskottsordförande)
073 - 5048849
kuo[a]vmf.se

Josefine Prabert (Sekreterare)
07X - XXX XX XX
sekreterare[a]vmf.se

Louice Ekesbo (UU/Ordförande)
073 - 0395288
uu[a]vmf.se

Kent Mathiasson (EkU/Skattmästare)
070 - 3512127
kassor[a]vmf.se

Kristin Svensson (Informationsansvarig)
072-5793718
info[a]vmf.se

Torunn Wallgren (Doktorandrådet/Ordförande)

Anna Bergh (Inspektor)