Studiesociala frågor

Studiesocial miljö, vad är det? Jo, det är allt det där som stödjer dig i ditt sociala liv under utbildningen. Saker som gör att du kan fungera och trivas på kåren, på universitetet och i Uppsala som studieort. Det kan gälla din studiemiljö, bostad, cykelväg, studiemedel eller den verksamhet som bedrivs här på kåren i form av evenemang eller engagemang i olika utskott. Det kan också handla om stöd och hjälp när saker i livet går snett, om du drabbas av sorg eller blir illa behandlad. Då finns kåren där för att bevaka dina rättigheter.

Skyddsombud
Studiemiljöfrågor: Universitetet är din arbetsplats som student och ska därför omfattas av samma lagar som alla andra arbetsplatser. Kåren har representanter i utskott som diskuterar bland annat arbetsmiljöfrågor på campus. Det kan röra allt från stolar till kaffemaskiner och mikrovågsugnar i lokaler för studenter. Om du upplever att din studiemiljö inte är bra, kontakta då ansvarig för studiesociala frågor i UU.

Bostadsfrågor
Studentkåren engagerar sig för att fler nya bostäder ska byggas i Uppsala och försöker i samarbete med de tre andra kårerna i Uppsala påverka intressenter på bostadsmarknaden. VMF förvaltar inga bostäder, men det finns en stiftelse, SUSbo (Stiftelsen Ultuna StudentBostäder), som kåren har varit med och grundat och har nära kontakt med.

Studenthälsofrågor
VMF jobbar för att främja en god psykisk och fysisk hälsa hos studenterna. Till vår hjälp finns Studenthälsan och Studentkyrkan där du kan hitta bland annat gynekologer, sjuksköterskor och psykologer.

Lika villkor
VMF arbetar på olika nivåer för att öka medvetandet och förståelsen av ett aktivt lika villkorsarbete. Dels inom kåren men också på universitetet, för alla som jobbar med studenter och studentrelaterade frågor. Om du eller någon annan i din närhet blir illa behandlad eller felaktigt bemött av en lärare, medstudent eller annan personal finns kåren och studiesocialt ansvarig i där för att stötta och hålla koll på dina rättigheter. Vi har tystnadsplikt och går att vända sig till dygnet runt.