NVM

Nordiska Veterinärmästerskapen är en friidrottstävling mellan Sveriges, Finlands och Norges veterinärhögskolor. Den hålls var tredje år i varje land och 2020 är det Norges tur att anordna mästerskapen. Tävlingen brukar hållas över en helg i september. Förutom sport innehåller dagarna också fester och många möjligheter att knyta internationella kontakter.