Mentorsverksamhet

På kåren hjälper vi varandra!

Mentorsverksamheten startades hösten 2010 efter att SLU och VMF gjort en utredning som visade på en ökad psykisk ohälsa hos veterinärstudenter. Syftet med mentorsverksamheten är att stötta veterinär- och djursjukskötarstudenter i årskurs ett under deras första år på utbildningen. Detta för att hjälpa de nya studenterna med att komma till ro med sina studier, bo själva och ha tid för sociala aktiviteter, ett pussel som många har svårt att få ihop. Syftet är således att stötta och hjälpa studenterna i årskurs 1 och minska eventuell stress som kan uppkomma. Det är även ett sätt för de nya studenterna att lära känna äldre studenter, ta del av deras erfarenheter och få tips och råd av någon som redan har gått igenom det som de nu upplever. Samtidigt får veterinärstudenter i årskurs 3 och djursjukskötarstudenter i årskurs 2 möjligheter att öva på sina färdigheter i att leda en grupp, lära känna studenter från lägre årskurser och vara ett stöd för dessa under deras första år.

Mentorsverksamheten går ut på att studenter ut årskurs ett, adepter, får träffa studenter ur årskurs tre respektive två, mentorer, på totalt fem träffar under läsåret. De delas in i grupper så att de är två mentorer och ca 8 adepter i varje grupp. På varje träff diskuterar de sen olika teman utifrån olika övningar. Mentorernas roll är att leda träffarna och guida adepterna genom övningarna.

Mentorsansvarig är den som ansvarar för mentorsverksamheten. Denna ska planera in träffar, utveckla teman och organisera hela verksamheten. Mentorsansvarig nås via kontakt med UU på uu@vmf.se