Kursvärderingar

Vårt allra viktigaste verktyg för att påverka vår utbildning är att fylla i kursvärderingarna som ges efter varje kurs. Dessa utvärderas på många nivåer och stor hänsyn tas till de kommentarer som studenterna skrivit.

För att höja deltagandet i värderingarna har UU under året anordnat en tävling där den årskurs med högsta deltagande i värderingarna vunnit ett fint pris.