Jakt- och vildmarksutskottet

Veterinärmedicinska föreningens Jakt- och vildmarksutskott

För dig som gillar djur och natur

VMFs jaktklubb jobbar aktivt för att ge veterinär- och djursjukskötarstudenter kunskaper om den svenska allmogejaktens utövande och jaktkultur. Jaktklubben är ett utskott med anrika traditioner som går tillbaka till Kräftriket och Stockholmstiden. Jaktsällskapet på dåvarande ”stutis” anordnade jaktstigar, jakter och viltmiddagar.

Vi vill stimulera intresset för och kunskaper om det svenska viltet och viltvård hos veterinär- och djursjukskötarstudenter.