iU

IU - Internationella Utskottet

Vi i det Internationella Utskottet hjälper dig att komma ut i den vida världen genom att vi:

  • Arrangerar grupputbyten, i år var vi i Liverpool och innan dess Wien, Zagreb, m.fl
  • Anordnar studiebesök på nära och längre håll. Senast åkte vi till gränskontrollen på Arlanda och tidigare har vi varit i bland annat Estland.
  • Håller kontakten med IVSA – International Veterinary Student Association – där vi förutom att ordna utbyten även kan förmedla kontakter för praktik.
  • Delar varje höst ut stipendier åt kårmedlemmar för att främja resor och projekt utomlands i studiesyfte, genom samarbete med Royal Canin.
  • Anordnar informationskvällar på kåren om utbyten, studieresor, IVSA och andra möjligheter att ta sig ut i världen.
  • Hittar faddrar åt utbytesstudenter som kommer till Sverige.
  • Erbjuder rabatterade vaccinationer för kårens medlemmar i samarbete med Uppsala Vaccinationsbyrå.
  • Har ett nära samarbete med svenska Veterinärer utan Gränser där IU har en representant i styrelsen.

IU på Facebook: IVSA Sweden, samt Internationella Utskottet VMF. Kontakta oss via mail på iu@vmf.se om du har några frågor, eller kom på nästa möte!