Hej alla studenter och icke-studenter! Vi i sty...

Hej alla studenter och icke-studenter! Vi i styrelsen hoppas att ni har en riktigt skön sommar.

Som många av er säkert redan sett eller hört har nu Jordbruksverket fattat ett beslut gällande förändringar av undantag från behandlingsförbudet. De nya reglerna börjar gälla 7 augusti 2017 och du kan läsa om dem här:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbete...

De fullständiga föreskrifterna finns länkade under "Bestämmelser" på sidan som länken ovan leder till.