HBTQ seminarium – SLU för alla Lika villkorsut...

HBTQ seminarium – SLU för alla

Lika villkorsutskottet på VH bjuder in till ett kvällsseminarium om HBTQ.
Hur kan alla känna sig välkomna till och trivas som anställda och studenter på SLU? Hur kan undervisning och arbete förbättras?
Vi har bjudit in Max Hällström från utbildningsenheten på RFLS, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, att föreläsa för oss och svara på våra frågor.
Efteråt samtalar vi om vad vi kan göra tillsammans för ovan frågeställningar rörande hbtq-personer.
Fika: Vi bjuder på fika efter halva tiden.
Anmälan: Behövs enbart för videodeltagande (kontakta Bercem Johannesson).

Program
16.30 Välkomna - Lena Lidfors
16.40 HBTQ i Sverige enligt RFSL - Max Hällström
17.40 Fika och samtal i grupper
18.30 Presentation av förslag från gruppernas samtal
19.00 Hur går vi vidare på SLU?
19.30 Avslutning

Välkomna,
Lika villkorsutskottet vid VH-fakulteten

Tid: 2018-04-26 16:30 - 19:30
Ort: Ultuna, Uppsala
Lokal: Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum

Kontaktinformation
Bercem Johannesson, fakultetshandläggare
VH-fakultetens kansli, SLU
bercem.johannesson@slu.se