Gratis sponsgrejer på kåren från WunderVets exa...

Gratis sponsgrejer på kåren från WunderVets examenssponsring och VIF-lotteriet med Veterinärhögskolans Idrottsförening (VIF)!
VARSÅGODA kom och ta och gärna så fort som möjligt eftersom det är släpp i kväll!