Annonsera i Bladmagen

Bladmagen trycks i 600-900 exemplar, når samtliga veterinär- och djursjukskötarstudenter som är medlemmar i VMF och även utexaminerade veterinärer och djursjukskötare som är medlemmar i föreningen.

2016 års priser är inte fastställda ännu. 2013 gällde följande prislista:

Helsida (inne, A4-färg):

  • 5500:- (ett nummer)
  • 11000:- (två nummer)
  • 15500:- (tre nummer)
  • 20000:- (fyra nummer)

Halvsida (halv A4-färg):

  • 3000:- (ett nummer)
  • 6000:- (två nummer)
  • 9000:- (tre nummer)
  • 11000:- (fyra nummmer)

Baksida (helsida):

  • 6000:- (ett nummer)

Vänligen kontakta bladmagen@vmf.se eller annons@vmf.se för att få reda på mer!