Välkommen till VMF!

Veterinärmedicinska föreningen är studentkåren för studenter på veterinär- och djursjukskötarprogammet och forskarstuderande vid SLU. Vi jobbar hårt för att göra din studietid så bra som möjligt genom att arbeta för en bra utbildning, bevaka dina rättigheter som student och hjälpa dig om du får problem. Utöver studiebevakningen så anordnar kårens olika utskott självklart en massa roliga aktiviteter för dig och dina vänner!

Pressmeddelande: Låt inte Jordbruksverket äventyra patientsäkerheten för våra djur!

Skulle du vilja att ditt djur blir sövt av en person med endast 80 timmars utbildning? Eller vill du att personen som ansvarar för ditt djur under narkos ska ha en treårig högskoleutbildning med fokus på vad som behövs för att undvika och hantera komplikationer? Djursjukvården förs ständigt framåt tack vare ny teknik och forskning. Djurägares ökande efterfrågan på avancerade behandlingar kräver en parallellt ökad kompetens bland djurhälsopersonalen. År 2010 mötte Jordbruksverket dessa ökade krav genom att införa en legitimation för yrkeskategorin djursjukskötare.

Fördelar med medlemskap

Bli medlem!

Bli medlem online!

Styrelsens blogg

Att göra skillnad

Här sitter jag och Sofia, styrelseledamot för djursjukskötarprogrammet, och skriver på ett pressmeddelande för att väcka medvetenhet hos djurägare gällande Jordbruksverkets förslag till förändringar i behandlingsförbudet.

 

Utbildningsdagarna

Från vänster: Anne-Cathrine Jensen (vice ordförande), Mika Berglund (vice ordförande utbildningsutskottet med ansvar för veterinärprogrammet), Kent Mathiasson (skattmästare),

Josefine Jacobsson (vice ordförande utbildningsutskottet med ansvar för djursjukskötarprogrammet), Ida Jansson (ordförande), Louice Ekesbo (ordförande utbildningsutskottet),

Maja Arvidsson (kårutskottsordförande)

 

Årsmöte 7/12

Den 7/12 kl 17:00 är det dags för föreningens årsmöte. Väl mött! Den traditionsenliga soppan serveras efter mötet.